Servizos

  • Celebración de actos de conciliación.
  • Expedientes de matrimonio civil.
  • Expedientes de rectificación de erro.
  • Inscricións de capitulacións matrimoniais.
  • Expedición de fe de vida e estado.
  • Inscricións de nacemento, matrimonio, defunción.
  • Expedicións de certificados en extracto e literais de nacemento, matrimonio, defunción.
  • Auxilio xudicial.
  • Toma de declaración, citacións, notificacións, requirimentos,etc.