spacer
Punto Limpo

Ademais, xa está construído e funcionando o Punto Limpo, que sirve aos veciños de Frades e Mesía como centro de aportación voluntaria de todo tipo de residuos xerados no domicilio e como complemento da recollida selectiva. 
Neste punto poden recollerse tanto residuos comúns como voluminosos (mobles e electrodomésticos), materiais metálicos do fogar, papel, cartón, vidro, textil, plástico, bricks, latas e restos de pequenas obras como residuos especiais como disolventes, pinturas, vernices, pilas, fluorescentes, sprays, aceites e baterías, todos eles de uso doméstico.
Hai que ter en conta que non se recollen materiais industriais de empresas, xa que o seu sistema de recollida está xestionado segundo a cantidade e o tipo de residuos que producen. Tampouco se recollen residuos radioactivos.

Dentro de todas as actuacións que se están a levar a cabo neste senso, destaca a limpeza das fincas onde se producen vertidos incontrolados con todo tipo de lixo, xa que é un grave perigo para o medio ambiente.

Punto Limpo

Punto Limpo